PASHA Bio-Entegre Tesisleri

Dünyada beslenme ve enerji ihtiyacının giderek artması, buna karşın kaynakların hızla azalma eğilimi göstermesi ve sağlıklı gıdaya erişimin zorlaşması, çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın devamlı artması karşısında Aloha Group önderliğinde Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan Pasha Bio-Entegre Tesisleri hayata geçmiştir.

Tesis, her biri diğerini besleyen bir döngü içerisinde dört ana dalda entegre bir faaliyet göstermektedir.

 • Hayvansal Üretim : Büyükbaş Besicilik Tesisi
 • Enerji Üretimi : Yenilenebilir Enerji Santralleri; Biyogaz, Güneş ve Hibrit
 • Gübre Üretimi : Organik ve Organomineral Gübre Tesisi
 • Tarımsal Üretim : Hidroponik (Teknolojik) Sera Tesisi + Kuru ve Sulu Tarım
Flowchart1

Besicilik tesislerinin atıkları Biyogaz Enerji Santralinde işlenerek elde edilen Metan Gazı elektrik enerjisine dönüştürülüp piyasaya arz edilmekte, Karbondioksit Gazı ise Hidroponik Seraya gönderilmekte, elde edilen Atık Isı da hem Gübre hem de Sera Tesislerinde kullanılmaktadır.

Aynı şekilde Hibrit ve Güneş Enerji Santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi tesislerin ihtiyacında kullanıldıktan sonra fazlası piyasaya arz edilmektedir.

Biyogaz enerji üretim prosesinin atıklarından gübre fabrikasında organik-organomineral gübre ve organik sıvı gübre üretilmektedir. Üretilen organik sıvı gübrenin bir kısmı organik tarımda kullanılmakta, kalan kısmı ise piyasaya arz edilmektedir.

Örtü altı topraksız Hidroponik Serada organik salkım domates üretimi yapılmaktadır. Ayrıca kuru ve sulu tarım uygulamaları ile, slajlık mısır, sorgum, arpa, buğday ve yonca üretimleri yapılmaktadır.
Tüm bu süreçler neticesinde ülke ekonomisine katkı sağlamakta olan tesislerimizde, yenilenebilir enerji ve tüm üretimler "Sıfır Atık" esasına göre çalışmakta olup, tesislerimiz Dünya Carbon Sertifikasına sahip çevreci bir yapıdadır.

Rakamlarla Pasha Bio-Entegre Tesisleri

 • 12.000 adet büyükbaş hayvan kapasiteli Besi Tesisi,
 • 43.000.000 kWh/yıl elektrik üretimi yapacak 6.000 kWe kapasiteli Kojenerasyon Tesisi,
 • 7.000.000 kWh/yıl elektrik üretimi yapacak 3,564 kWe kapasiteli Güneş Enerji Santrali
 • 5.000.000 kWh/yıl elektrik üretimi yapacak 2,376 kWe kapasiteli Hibrit Enerji Santrali
 • 40.000 Ton/yıl kapasiteli katı Organik-Organomineral Gübre Üretim Tesisi
 • 50.000 Ton/yıl kapasiteli Organik Sıvı Gübre Üretim Tesisi
 • 1.750 Ton/yıl kapasiteli, 25.000 m2 kapalı alana haiz Teknolojik (Hidroponik) Sera Tesisi
 • 3.000 dönüm arazide, 30.000 Ton/yıl ürün kapasiteli Kuru ve Sulu Tarım
Pasha Plan