PASHA Bio-Entegre Tesisleri

Dünyada beslenme ve enerji ihtiyacının giderek artması, buna karşın kaynakların hızla azalma eğilimi göstermesi ve sağlıklı gıdaya erişimin zorlaşması, çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın devamlı artması karşısında Aloha Group önderliğinde Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan Pasha Bio-Entegre Tesisleri hayata geçmiştir.

Tesis, her biri diğerini besleyen bir döngü içerisinde dört ana dalda entegre bir faaliyet göstermektedir.

 • Hayvansal Üretim : Büyükbaş Besicilik Tesisi
 • Enerji Üretimi : Yenilenebilir Enerji Santralleri; Biyogaz, Güneş ve Hibrit
 • Gübre Üretimi : Organik ve Organomineral Gübre Tesisi
 • Tarımsal Üretim : Hidroponik (Teknolojik) Sera Tesisi ve Sulu Tarım
Flowchart1

Besicilik tesislerinin atıkları Biyogaz Enerji Santralinde işlenerek elde edilen Metan Gazı elektrik enerjisine dönüştürülüp piyasaya arz edilmekte, Karbondioksit Gazı ise Hidroponik Seraya gönderilmekte, elde edilen Atık Isı da hem Gübre hem de Sera Tesislerinde kullanılmaktadır.

Aynı şekilde Hibrit ve Güneş Enerji Santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi piyasaya arz edilmekte ve tesislerin ihtiyacında kullanılmaktadır.

Biyogaz enerji üretim prosesinin atıklarından gübre fabrikasında organik-organomineral gübre ve organik sıvı gübre üretilmektedir. Üretilen organik sıvı gübrenin bir kısmı organik tarımda kullanılmakta, kalan kısmı ise piyasaya arz edilmektedir.

Örtü altı topraksız Hidroponik Serada organik salkım domates üretimi yapılmaktadır. Ayrıca sulu tarım uygulamaları ile, slajlık mısır, sorgum, arpa, buğday ve yonca üretimleri yapılmaktadır.
Tüm bu süreçler neticesinde ülke ekonomisine katkı sağlamakta olan tesislerimizde, yenilenebilir enerji ve tüm üretimler "Sıfır Atık" esasına göre çalışmakta olup, tesislerimiz Dünya Carbon Sertifikasına sahip çevreci bir yapıdadır.

Rakamlarla Pasha Bio-Entegre Tesisleri

 • 11.300 adet büyükbaş hayvan kapasiteli Besi Tesisi,
 • 45.030.000 kWh/yıl elektrik enerjisi üretim kapasiteli 6.000 kWe EPDK lisanslı Kojenerasyon Tesisi,
 • 6.000.000 kWh/yıl elektrik enerjisi üretim kapasiteli 3,564 kWe Güneş Enerji Santrali
 • 4.000.000 kWh/yıl elektrik enerjisi üretim kapasiteli 2,376 kWe Hibrit Enerji Santrali
 • 45.000 Ton/yıl kapasiteli katı Organik-Organomineral Gübre Üretim Tesisi
 • 100.000 Ton/yıl kapasiteli Organik Sıvı Gübre Üretim Tesisi
 • 1.650 Ton/yıl kapasiteli, 25.000 m2 kapalı alana haiz Teknolojik (Hidroponik) Sera Tesisi
 • 3.000 dönüm arazide, 25.000 Ton/yıl ürün kapasiteli Sulu Tarım
Pasha Plan

Değerlerimiz

Karşılıklı saygı, dürüstlük, güven, takım çalışması ve şeffaflığı desteklememiz, farklı kültür ve bakış açılarına değer vermemiz.
Ahlak, deneyim, karşılıklı güven, müşteri odağı ve bütünlük gibi kavramları grubumuza entegre ederek, saygın, güvenilir ve tercih edilen bir marka olmamız.
Attığımız her adımda standartlarımızı daha da yükselterek, yaptığımız her işte sürekli yenilik ve gelişme gibi değerleri ön plana çıkartmamız.

Hedeflerimiz

Uzun vadede grubumuzu daha da sağlamlaştırmak, müşterilerimizi ve ortaklarımızı memnun etmek adına sürekli gelecek için hazırlanmak.

Vizyonumuz

Daha kaliteli yaşamlar için dünya standartlarında, yenilikçi ve doğru projeler üretmek.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, katılımcı yönetim anlayışı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden tahmin edip kaliteli ve doğru örnekler oluşturmak.

Taahhütlerimizin hepsini zamanında ve eksiksiz yerine getirerek müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak.

Dünya standartlarında projeler geliştirmek ve elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak daha kaliteli yaşamlar için doğru projeler üretmek.