Çevre Politikamız

Pasha Bio-Entegre Tesisleri olarak kuruluş felsefemiz doğrultusunda havanın, suyun ve toprağın kirlenmesini önlemek amacıyla "sıfır atık" üreterek çalışmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve yeşil alanları çoğaltmak,  çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek, tüm üretim süreçlerimizde çevre dostu teknolojileri ve yöntemleri kullanmak, uygulamakta olduğumuz çevre yönetim sistemini sürekli denetleyerek tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve alt yüklenicilerimizin ve bölge halkının çevre bilincine ulaşmalarını sağlamak, iş imkanları yaratmak ve bu doğrultuda gerekli olan, destek ve eğitimleri gerçekleştirmek çevre politikamızdır.

İş Güvenliği ve Sağlığı Politikamız

Çalışma arkadaşlarımıza ve onların sağlığına duyduğumuz saygı çerçevesinde, yasal mevzuata uygun çalışma şartlarını sağlayarak olası riskleri ortadan kaldırmak, bu doğrultuda olası iş kazaları ve hastalıklar oluşmadan önce gerekli önlemleri alarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yapılan iş güvencesi ve sağlığı çalışmalarının etkinleştirilmesi için tüm çalışma arkadaşlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitimler vermek, ayrıca sistemi sürekli denetim altında tutarak olası uygunsuzlukları en kısa sürede düzeltmek iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.